Đẻ thuê

Bộ Y tế yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật trong hỗ trợ sinh sản

Bộ Y tế yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật trong hỗ trợ sinh sản

Tin nóng y tế - 09/04/2021 15:45

SKĐS - Ngày 9/4, Bộ Y tế đã có công văn số 2640/BYT-BM-TE gửi Giám đốc các cơ sở thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo về việc tuân thủ các quy định pháp luật trong hỗ trợ sinh sản.