Đề phòng biến chứng xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn

Đề phòng biến chứng xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn

Đề phòng biến chứng xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn

Bệnh thường gặp - 01/02/2021 21:00

SKĐS - Xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn là một bệnh rối loạn miễn dịch, trong đó có sự bất thường về đông máu.