Đề nghị mua bảo hiểm sơ sót chuyên môn trong khám chữa bệnh

21-10-2011 9:24 PM | Tin nóng y tế

Bộ Tài chính vừa có tờ trình và dự thảo nghị định về bảo hiểm trách nhiệm với tai biến, sơ sót chuyên môn trong khám chữa bệnh. Theo dự thảo, cơ sở khám chữa bệnh phải mua bảo hiểm và cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp xảy ra tai biến,

Bộ Tài chính vừa có tờ trình và dự thảo nghị định về bảo hiểm trách nhiệm với tai biến, sơ sót chuyên môn trong khám chữa bệnh. Theo dự thảo, cơ sở khám chữa bệnh phải mua bảo hiểm và cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp xảy ra tai biến, sơ suất chuyên môn do trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh gây ra cho người bệnh. Các trường hợp tai biến do nguyên nhân khác, cơ sở khám chữa bệnh và người bệnh tự thỏa thuận mức bồi thường. Dự thảo nghị định này cũng đề xuất chậm nhất đến ngày 31/12/2015, cơ sở khám chữa bệnh có hình thức bệnh viện phải thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm cho cán bộ y tế. Đến ngày 31/12/2017, các loại hình cơ sở khám chữa bệnh còn lại phải thực hiện trách nhiệm này.

T.Bình


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH