Để không còn cảnh đau buồn

26-07-2012 5:18 PM | Văn hóa – Giải trí

Cư dân ở mé bờ sông Hoặc rìa chân núi địa tầng xốp tơi

(SKDS) -  Cư dân ở mé bờ sông

Hoặc rìa chân núi địa tầng xốp tơi

Mỗi khi mưa lụt nhiều nơi

Sông thì sạt lở, núi thời sập băng

Nhà tan, người chết thảm thương

Đã không ít hộ tiêu luôn cả nhà

Nỗi đau hơn cả giặc chà

Chính quyền cần phải lo xa tỏ tường

Giúp dân di chuyển khẩn trương

Để không còn cảnh đau buồn xảy ra!

Mã Tiền


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH