Dạy trẻ tư duy tích cực

08-10-2014 9:55 AM | Video

Trẻ có tư duy tích cực sẽ biết nhận ra cơ hội cũng như những điều tốt đẹp từ một sự cố hay mối nguy trước mắt. Con bạn đã có tư duy này chưa? Theo Vuisongmoingay


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH