đầu tư nước ngoài

Bình Dương đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022

Bình Dương đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022

Thời sự - 23/11/2022 08:24

Năm 2022, dù gặp khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương đã phục hồi và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực.