đấu thầu tập trung quốc gia

Bộ Y tế hủy thầu 57 mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu

Bộ Y tế hủy thầu 57 mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu

Y tế - 25/08/2022 18:31

SKĐS - Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) vừa có quyết định hủy thầu đối với 57 mặt hàng thuốc thuộc các gói thầu số 1, số 2 và số 3.