đau mỏi người do covid-19

Tìm ra nguyên do tại sao hết COVID-19 vẫn đau mỏi người

Tìm ra nguyên do tại sao hết COVID-19 vẫn đau mỏi người

Quốc tế - 06/04/2022 10:52

SKĐS - Một nghiên cứu mới trên động vật đã cung cấp những hiểu biết quan trọng về cách virus SARS-CoV-2 gây ra COVID-19 - có thể dẫn đến đau người lâu dài.