Dấu hiệu nhận biết suy giảm miễn dịch

Dấu hiệu nhận biết suy giảm miễn dịch

Dấu hiệu nhận biết suy giảm miễn dịch

Dinh dưỡng - 04/03/2020 16:44

SKĐS - Hệ miễn dịch có vai trò bảo vệ cơ thể khỏi vi trùng và các mối đe dọa khác. Nếu hệ miễn dịch bị tấn công hoặc suy giảm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.