Hà Nội

Dấu hiệu của chứng thận yếu

Dấu hiệu của chứng thận yếu

Dấu hiệu của chứng thận yếu

Phòng mạch online - 24/08/2020 10:30

SKĐS - Tôi 50, tuổi gần đây có những biểu hiện sức khỏe kém, giảm tình dục, hay tiểu đêm... Tôi nghe nói đó là do thận yếu. Mong bác sĩ tư vấn rõ dấu hiệu của chứng thận yếu gồm những biểu hiện gì. Cảm ơn bác sĩ!