đau dây thần kinh tọa

Liệu pháp mới giúp giảm đau thần kinh tọa

Liệu pháp mới giúp giảm đau thần kinh tọa

Thông tin dược học - 04/04/2023 08:45

SKĐS - Tần số vô tuyến xung (RF), một thủ thuật xâm lấn tối thiểu, có thể giúp giảm đau và cải thiện tình trạng khuyết tật trong vòng một năm cho bệnh nhân đau thần kinh tọa.