Hà Nội

Đạt nguyên ẩm - bài thuốc trị ôn dịch và sốt rét

Đạt nguyên ẩm - bài thuốc trị ôn dịch và sốt rét

Đạt nguyên ẩm - bài thuốc trị ôn dịch và sốt rét

Thầy giỏi – thuốc hay - 18/06/2020 07:56

SKĐS - Khi bị cảm nhiễm dịch lệ, bệnh tà nhanh chóng xâm phạm lấn át mạc nguyên, chính khí chống đỡ với tà khí khiến người bệnh có cảm giác sợ lạnh, sốt cao.