Hà Nội

Đào Văn Tú

Bệnh viện K đưa vào sử dụng trung tâm điều hành thông minh để quản trị bệnh viện

Bệnh viện K đưa vào sử dụng trung tâm điều hành thông minh để quản trị bệnh viện

Tin nóng y tế - 30/07/2019 06:26

SKĐS - Trung tâm điều hành của Bệnh viện K hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, cung cấp bức tranh toàn cảnh từ hoạt động chuyên môn đến hành chính, tài chính, an ninh. Qua đó, giúp Bệnh viện có nhiều thuận lợi trong quản lý và nâng cao chất lượng chuyên môn, nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh