đảo Phú Quý

Khẩn trương hỗ trợ, tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn trên biển Phú Quý

Khẩn trương hỗ trợ, tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn trên biển Phú Quý

Xã hội - 09/03/2023 07:57

Các phương tiện đang trong hành trình trên vùng biển tỉnh Bình Thuận thì gặp sóng to, gió lớn và bị đánh chìm. Ba thuyền viên trên tàu LA-05922 đã được một phương tiện khác cứu vớt.