Hà Nội

đạo diễn Phạm Thanh Hải

Những chuyến đi vào bên trong tâm trí

Những chuyến đi vào bên trong tâm trí

Văn hóa – Giải trí - 05/06/2021 11:16

SKĐS - Bắt đầu kỳ giãn cách tại TP.HCM, từ 31/5 đến nay, Báo Sức khỏe & Đời sống đã thực hiện loạt bài : Nghệ sĩ TPHCM làm gì trong kỳ giãn cách.