DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Danh sách chi tiết bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
18:07 23/09/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Báo Sức khỏe&Đời sống cập nhật chi tiết các bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh để quý độc giả tiện theo dõi.

Tổng cộng 991 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 975 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 23/9) được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm:

BN17, BN18, BN19, BN20, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27, BN28, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN36, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN44, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN50, BN51, BN52,  BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN65, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN74, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN87, BN88, BN89, BN90, BN91, BN92, BN93, BN94, BN95, BN96, BN97, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN105, BN106, BN107, BN108, BN109, BN110, BN111, BN112, BN113, BN114, BN115, BN116, BN117, BN118, BN119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN128, BN129, BN130, BN131, BN132, BN133, BN134, BN135, BN136, BN137, BN138, BN139, BN140, BN141, BN142, BN143, BN144, BN145, BN146, BN147, BN148, BN149, BN150, BN151, BN152, BN153, BN154, BN155, BN156, BN157, BN159, BN160, BN161, BN162, BN163, BN164, BN165, BN166, BN167, BN168, BN169, BN170, BN171, BN172, BN173, BN174, BN175, BN176, BN177, BN178, BN179, BN180, BN181, BN182, BN183, BN184, BN185, BN186, BN187, BN188, BN189, BN190, BN191, BN192, BN193, BN194, BN195, BN196, BN197, BN198, BN199, BN200, BN201, BN202, BN203, BN204, BN205, BN206, BN207, BN208, BN209, BN210, BN211, BN212, BN213, BN214, BN215, BN216, BN217, BN218, BN219, BN220, BN221, BN222, BN223, BN224, BN225, BN226, BN227, BN228, BN229, BN230, BN231, BN232, BN233, BN234, BN235, BN236, BN237, BN238, BN239, BN240, BN241, BN242, BN243, BN244, BN245, BN246, BN247, BN248, BN249, BN250, BN251, BN252, BN253, BN254, BN255, BN256, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262, BN263, BN264, BN265, BN266, BN267, BN268, BN269, BN270, BN271, BN272, BN273, BN274, BN275, BN276, BN277, BN278, BN279, BN280, BN281, BN282, BN283, BN284, BN285, BN286, BN287, BN288, BN289, BN290, BN292, BN293, BN294, BN295, BN296, BN297, BN298, BN299, BN300, BN301, BN302, BN303, BN304, BN305, BN306, BN307, BN308, BN309, BN310, BN311, BN312, BN313, BN314, BN315, BN317, BN318, BN319, BN320, BN321, BN322, BN323, BN324, BN325, BN326, BN327, BN329, BN330, BN331, BN332, BN333, BN334, BN335, BN336, BN338, BN339, BN340, BN341, BN342, BN343, BN345, BN344, BN346, BN347, BN348, BN349, BN350, BN351, BN352, BN353, BN354, BN355, BN356, BN357, BN358, BN359, BN360, BN361, BN362, BN363, BN364, BN365, BN366, BN367, BN368, BN369, BN370, BN371, BN372, BN373, BN375, BN383, BN385, BN386, BN387, BN388, BN390, BN391, BN392, BN393, BN394, BN395, BN396, BN397, BN402, BN404, BN405, BN406, BN407, BN410, BN412, BN413, BN414, BN415, BN 416, BN417, BN419,BN420, BN421, BN422, BN423, BN424, BN425, BN434, BN435, BN440,  BN441, BN442,BN443; BN843, BN444, BN445, BN447, BN448, BN449, BN450, BN452, BN455, BN454, BN451, BN572, BN459, BN460,BN461, BN462,BN464, BN465, BN466, BN467, BN468, BN469,BN470, BN471, BN472,BN473, BN474, BN476, BN477,BN478, BN478, BN480, BN481, BN 482, BN483,BN486, BN488, BN489, BN491, BN492, BN493,  BN494, BN495,BN497, BN498, BN500, BN501, BN502, BN503, BN504, BN506, BN507, BN508, BN509, BN511, BN512, BN513, BN515, BN516, BN517, Bn518, BN519, BN521, BN 523,BN525, BN526, BN527, BN528, BN529, BN530, BN531, BN532, BN533, BN534, BN535, BN536, BN537, BN538, BN539, BN540, BN541, BN542, BN543, BN544, BN545, BN546,BN547, BN548, BN549, BN551, BN553, BN913, BN880, BN995, BN555, BN556,BN557, BN558, BN559, BN560, BN567,BN568, BN562, BN563, BN564, BN570, BN 571, BN573, BN576, BN578, BN579, BN580, BN581, BN582, BN583, BN587, BN588, BN589, BN590, BN591,BN593,BN594,BN596, BN597, BN599, BN 601, BN602, BN603, BN604, BN605, BN607,BN609, BN610, BN611, BN612, BN613, BN614, BN615, BN616, BN617, BN618, BN619, BN621,BN624, BN625, BN626,BN627, BN628,BN629, BN631, BN635, BN636, BN637, BN638, BN639, BN640, BN641, BN642, BN644, BN645, BN646, BN649, BN650, BN 656, BN658, BN659, BN660,BN661, BN652, BN654, BN664, BN667, BN668BN569, BN653,BN662, BN670, BN671, BN 672, BN673, BN675, BN676, BN677, BN678, BN679,BN680, BN687,BN689, BN 682, BN683, BN684, BN685, BN688, BN665, BN691, BN692, BN693, BN695, BN697, BN700, BN703, BN704, BN706, BN707, BN708, BN709,BN710, BN711, BN712, BN713, BN714, BN715,,BN716, BN717, BN719, BN721, BN722, BN725, BN727, BN728, , BN729, BN730, BN739, BN741, BN743, BN744, BN746, BN775, BN748,BN752,BN753, BN790, BN864, BN755, BN756,BN760, BN762,BN763, BN765, BN767, BN768, BN769, BN771,BN772, BN776,BN777, BN779, BN781, BN783, BN785,BN786,BN788, BN789,  BN795,BN796, BN797, BN798, BN799,BN800, BN801, BN802, BN803, BN804, BN805, BN806, BN807, BN808, BN809, BN810, BN812, BN 815, BN816, BN818, BN819, BN813, BN817, BN821, BN822, BN823, BN826, BN828, BN831, BN833,BN837,BN838,BN841, BN842, BN840, BN844, BN845, BN846, BN849, BN850,BN848, BN854, BN856,BN857, BN858, BN859, BN934, BN860, BN861, BN 863, BN865, BN866,BN868; BN870, BN 871, BN872, BN873, BN874, BN875, BN877,BN878, BN879, BN881, BN882, BN885, BN886, BN891, BN892,BN907,BN908, BN909,BN910 BN915, BN918, BN919, BN820,BN887, BN869, BN853, BN916, BN883, BN889, BN890,BN895,BN894, BN900, BN901, BN902, BN903, BN912, BN929, BN949, BN984, BN997, BN998, BN905, BN964, BN914,BN917,BN920, BN921, BN922, BN924, BN925, BN927,BN928, BN930, BN931, BN932, BN933,BN935, BN 936, BN830, BN968, BN958, BN937, BN938, BN939, BN940, BN941, BN942, BN943, BN944, BN945, BN946,BN951, BN953, BN954,BN906, BN1033, BN955, BN956, BN959,BN 960, BN961, BN963,BN965, BN966, BN967,BN969; BN972, BN973, BN974, BN975, BN976, BN979, BN950, BN970, BN977, BN978, BN971, BN982, BN884, BN986BN987, BN888,BN985, BN988, BN989, BN990, BN896,BN897, BN991, BN993, BN994, BN999, BN1000, BN1006, BN1007, BN1020, BN1046, BN1002, BN1003, BN1004, BN1005, BN1009,BN1010, BN1028, BN1012, BN1013, BN 1014,BN1015, BN1017, BN1018, BN1019,BN1022, BN1023,BN1024,BN1025,BN1026,BN1030, BN1031, BN1032, BN1034, BN 1035, BN1036,BN1037,BN1038, BN1039, BN1044,BN1050 .

 

 

 


Tin liên quan
COVID-19: Cập nhật mới nhất, liên tục
SKĐS - Sáng 25/9, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 23 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo sắp tới, nước ta có thể ghi nhận các trường hợp mắc mới từ các ổ dịch cũ hoặc lây nhiễm từ trường hợp nhập cảnh.
Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục xét nghiệm xác định dương tính với SARS-CoV-2 cho 11 tỉnh miền Trung
SKĐS - Viện Pasteur Nha Trang thông báo tiếp tục thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm xác định ca dương tính với SARS-COV-2 cho 11 tỉnh khu vực miền Trung
Trước diễn biến phức tạp của COVID-19: Bộ GD&ĐT hướng dẫn điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 2020
SKĐS - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, về công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch COVID-19.
Nhật ký từ "tâm dịch" ngày 7/8: Bệnh viện C Đà Nẵng mở cửa trở lại từ 0h ngày 8/8
SKĐS - Hiện nay, BVĐK TW Quảng Nam đang điều trị 34 bệnh nhân COVID-19.
Tin chân bài
CHUYÊN ĐỀ
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm