DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Danh sách chi tiết bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
18:21 11/03/2021 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Báo Sức khỏe&Đời sống cập nhật chi tiết các bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh để quý độc giả tiện theo dõi.

Tổng cộng 2.445 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 2429 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3/2020 đến ngày 7/4/2021) được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm:

BN17, BN18, BN19, BN20, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27, BN28, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN36, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN44, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN50, BN51, BN52,  BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN65, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN74, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN87, BN88, BN89, BN90, BN91, BN92, BN93, BN94, BN95, BN96, BN97, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN105, BN106, BN107, BN108, BN109, BN110, BN111, BN112, BN113, BN114, BN115, BN116, BN117, BN118, BN119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN128, BN129, BN130, BN131, BN132, BN133, BN134, BN135, BN136, BN137, BN138, BN139, BN140, BN141, BN142, BN143, BN144, BN145, BN146, BN147, BN148, BN149, BN150, BN151, BN152, BN153, BN154, BN155, BN156, BN157, BN159, BN160, BN161, BN162, BN163, BN164, BN165, BN166, BN167, BN168, BN169, BN170, BN171, BN172, BN173, BN174, BN175, BN176, BN177, BN178, BN179, BN180, BN181, BN182, BN183, BN184, BN185, BN186, BN187, BN188, BN189, BN190, BN191, BN192, BN193, BN194, BN195, BN196, BN197, BN198, BN199, BN200, BN201, BN202, BN203, BN204, BN205, BN206, BN207, BN208, BN209, BN210, BN211, BN212, BN213, BN214, BN215, BN216, BN217, BN218, BN219, BN220, BN221, BN222, BN223, BN224, BN225, BN226, BN227, BN228, BN229, BN230, BN231, BN232, BN233, BN234, BN235, BN236, BN237, BN238, BN239, BN240, BN241, BN242, BN243, BN244, BN245, BN246, BN247, BN248, BN249, BN250, BN251, BN252, BN253, BN254, BN255, BN256, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262, BN263, BN264, BN265, BN266, BN267, BN268, BN269, BN270, BN271, BN272, BN273, BN274, BN275, BN276, BN277, BN278, BN279, BN280, BN281, BN282, BN283, BN284, BN285, BN286, BN287, BN288, BN289, BN290, BN292, BN293, BN294, BN295, BN296, BN297, BN298, BN299, BN300, BN301, BN302, BN303, BN304, BN305, BN306, BN307, BN308, BN309, BN310, BN311, BN312, BN313, BN314, BN315, BN317, BN318, BN319, BN320, BN321, BN322, BN323, BN324, BN325, BN326, BN327, BN329, BN330, BN331, BN332, BN333, BN334, BN335, BN336, BN338, BN339, BN340, BN341, BN342, BN343, BN345, BN344, BN346, BN347, BN348, BN349, BN350, BN351, BN352, BN353, BN354, BN355, BN356, BN357, BN358, BN359, BN360, BN361, BN362, BN363, BN364, BN365, BN366, BN367, BN368, BN369, BN370, BN371, BN372, BN373, BN375, BN383, BN385, BN386, BN387, BN388, BN390, BN391, BN392, BN393, BN394, BN395, BN396, BN397, BN402, BN404, BN405, BN406, BN407, BN410, BN411, BN412, BN413, BN414, BN415, BN 416, BN417, BN419,BN420, BN421, BN422, BN423, BN424, BN425, BN434, BN435, BN440,  BN441, BN442,BN443; BN843, BN444, BN445, BN447, BN448, BN449, BN450, BN452, BN455, BN454, BN451, BN572, BN459, BN460,BN461, BN462,BN464, BN465, BN466, BN467, BN468, BN469,BN470, BN471, BN472,BN473, BN474, BN476, BN477,BN478, BN478, BN480, BN481, BN 482, BN483,BN486, BN488, BN489, BN491, BN492, BN493,  BN494, BN495,BN497, BN498, BN500, BN501, BN502, BN503, BN504, BN506, BN507, BN508, BN509, BN511, BN512, BN513, BN515, BN516, BN517, Bn518, BN519, BN521, BN 523,BN525, BN526, BN527, BN528, BN529, BN530, BN531, BN532, BN533, BN534, BN535, BN536, BN537, BN538, BN539, BN540, BN541, BN542, BN543, BN544, BN545, BN546,BN547, BN548, BN549, BN551, BN553, BN913, BN880, BN995, BN555, BN556,BN557, BN558, BN559, BN560, BN567,BN568, BN562, BN563, BN564, BN570, BN 571, BN573, BN576, BN578, BN579, BN580, BN581, BN582, BN583, BN587, BN588, BN589, BN590, BN591,BN593,BN594,BN596, BN597, BN599, BN 601, BN602, BN603, BN604, BN605, BN607,BN609, BN610, BN611, BN612, BN613, BN614, BN615, BN616, BN617, BN618, BN619, BN621,BN624, BN625, BN626,BN627, BN628,BN629, BN631, BN635, BN636, BN637, BN638, BN639, BN640, BN641, BN642, BN644, BN645, BN646, BN649, BN650, BN 656, BN658, BN659, BN660,BN661, BN652, BN654, BN664, BN667, BN668, BN569, BN653,BN662, BN670, BN671, BN 672, BN673, BN675, BN676, BN677, BN678, BN679,BN680, BN687,BN689, BN 682, BN683, BN684, BN685, BN688, BN665, BN691, BN692, BN693, BN695, BN697, BN700, BN703, BN704, BN706, BN707, BN708, BN709,BN710, BN711, BN712, BN713, BN714, BN715,,BN716, BN717, BN719, BN721, BN722, BN725, BN727, BN728, , BN729, BN730, BN739, BN741, BN743, BN744, BN745, BN747, BN754, BN746, BN775, BN748,BN752,BN753, BN790, BN864, BN755, BN756,BN760, BN762,BN763, BN765, BN767, BN768, BN769, BN771,BN772, BN776,BN777, BN779, BN781, BN783, BN785,BN786,BN788, BN789,  BN795,BN796, BN797, BN798, BN799,BN800, BN801, BN802, BN803, BN804, BN805, BN806, BN807, BN808, BN809, BN810, BN812, BN 815, BN816, BN818, BN819, BN813, BN817, BN821, BN822, BN823, BN826, BN828, BN831, BN833,BN837,BN838,BN841, BN842, BN840, BN844, BN845, BN846, BN849, BN850,BN848, BN854, BN856,BN857, BN858, BN859, BN934, BN860, BN861, BN 863, BN865, BN866,BN868; BN870, BN 871, BN872, BN873, BN874, BN875, BN877,BN878, BN879, BN881, BN882, BN885, BN886, BN891, BN892,BN907,BN908, BN909,BN910 BN915, BN918, BN919, BN820,BN887, BN869, BN853, BN916, BN883, BN889, BN890,BN895,BN894, BN900, BN901, BN902, BN903, BN904, BN912, BN929, BN949, BN984, BN997, BN998, BN905, BN964, BN914,BN917,BN920, BN921, BN922, BN924, BN925, BN927,BN928, BN930, BN931, BN932, BN933,BN935, BN 936, BN830, BN968, BN958, BN937, BN938, BN939, BN940, BN941, BN942, BN943, BN944, BN945, BN946,BN951, BN953, BN954,BN906, BN1033, BN955, BN956, BN959,BN 960, BN961, BN963,BN965, BN966, BN967,BN969; BN972, BN973, BN974, BN975, BN976, BN979, BN950, BN970, BN977, BN978, BN971, BN982, BN884, BN899, BN986, BN987, BN888,BN985, BN988, BN989, BN990, BN896,BN897, BN991, BN993, BN994, BN999, BN1000, BN1006, BN1007, BN1020, BN1046, BN1002, BN1003, BN1004, BN1005, BN1009,BN1010, BN1028, BN1012, BN1013, BN 1014,BN1015, BN1016, BN1017, BN1018, BN1019,BN1021, BN1022, BN1023,BN1024,BN1025,BN1026,BN1030, BN1031, BN1032, BN1034, BN 1035, BN1036,BN1037,BN1038, BN1039, BN1041, BN1043, BN1044,BN1047,BN1048,BN1049,BN1050,BN1055,BN1056, BN1057, BN1058, BN1059,BN1063, BN1075,BN1076, BN1077,BN1067, BN1079, BN1082, BN1087, BN1085, BN1083,BN1078, BN1096, BN1154, BN1139, BN1140, BN1102,BN1103,BN1105, BN1106, BN1084, BN1080, BN1086, BN1088,BN1091, BN1093, BN1092, BN1094, BN1110, BN1113.BN1089, BN1115, BN1118, BN1119, BN1090, BN1081,BN1097, BN1099, BN1108, BN1124, BN1095, BN1111, BN1148, BN1150, BN1161, BN1163, BN1172, BN1162, BN1176, BN1174, BN1175, BN1136-BN1141-BN1125-BN1107-BN1100-BN1155-BN1156-BN1127-BN1098-BN1114-BN1109-BN1121-BN1117-BN1147-BN1151-BN1128-BN1169, BN1137, BN1138, BN1130, BN1129, BN1158, BN1160, BN1153, BN1177, BN1164, BN1204, BN1205, BN1189, BN1186, BN1192, BN1190, BN1188, BN749, BN1068, BN1070, BN1071, BN1072, BN1073, BN1074. BN1122-BN1123-BN1131-BN1145-BN1146-BN1166-BN1159-BN1157-BN1196-BN1193-BN1200-BN1198-BN1167-BN1199-BN1195-BN1165-BN1173-BN1179, BN1213-BN1170-BN1185-BN1208-BN1209-BN1144-BN1143-BN1183-BN1194-BN1197-BN1181-BN1207-BN1210, BN1232-BN1247-BN1230-BN1104-BN1248-BN1238-BN1135-BN1201-BN1216. BN1213-BN1170-BN1185-BN1208-BN1209-BN1144-BN1143-BN1183-BN1194-BN1197-BN1181-BN1207-BN1210. BN1213-BN1170-BN1185-BN1208-BN1209-BN1144-BN1143-BN1183-BN1194-BN1197-BN1181-BN1207-BN1210-BN1191-BN1203-BN1187-BN1224-BN1278-BN1254-BN1255-BN1292-BN1296-BN1226- BN1182-BN1284-BN1285-BN1249-BN1281-BN1132-BN1184-BN1235-BN1236-BN1243-BN1244-BN1246-BN125. BN1305, BN1262,BN1263,BN1215,BN1275,BN1277,BN1171,BN1260,BN126,,BN1264,BN1265, BN1300, BN1321, BN1359, BN1293, BN1345, BN1320, BN1312, BN1310, BN1301, BN1337, BN1302, BN1311,BN1250,BN1291,BN1234,BN1317, BN1357, BN1245, BN1324, BN1328, BN1319, BN1318, BN1303, BN1304, BN1338, BN1282, BN1294, BN1256, BN1339, BN1327, BN1331, BN1342, BN1295,BN1325, BN1353, BN1315, BN1348, BN1351, BN1361, BN1364, BN1288, BN1326, BN1349, BN1401, BN1379, BN1360, BN1363, BN1286, BN1340, BN1178, BN1233, BN1258, BN1259, BN1270, BN1280, BN1287, BN1322, BN1332, BN1335, BN1341, BN1362, BN1365, BN1354, BN1390, BN1398, BN1391, BN1142, BN1228, BN1309, BN1368, BN1371, BN1380, BN1333, BN1334, BN1374, BN1313, BN1221, BN1355, BN1388, BN1396, BN1387. BN1344, BN1384, BN1314, BN1269, BN1375, BN1385, BN1386, BN1389, BN1399, BN1404, BN1406, BN1407, BN1392, BN1378, BN1358, BN1419, BN1400, BN1414, BN1413, BN1417, BN1402, BN1418, BN1377, BN1369, BN1373, BN1393, BN1433, BN1452, BN1424, BN1441, BN1367, BN1273, BN1461, BN1372, BN1408, BN1420, BN1464, BN1476, BN1475, BN1463, BN1495, BN1462, BN1459, BN1431, BN1447, BN1432, BN1409, BN1416, BN1423, BN1437, BN1415, BN1455, BN1468, BN1499, BN1504, BN1467, BN1498, BN1479, BN1512, BN1411, BN1490, BN1448, BN1494, BN1482, BN1492, BN1469, BN1497, BN1496, BN1473, BN1426, BN1449, BN1450, BN1474, BN1454, BN1438, BN1422, BN1471, BN1458, BN1466, BN1453, BN1517, BN1506, BN1489, BN1421, BN1487, BN1410, BN1429, BN1442, BN1444, BN1445, BN1443, BN1446, BN1480, BN1483, BN1484, BN1485, BN1524, BN1530, BN1531, BN1537,BN1405, BN1451, BN1525, BN1533,BN1507, BN1539, BN1545, BN1546, BN1547, BN1526, BN1478, BN1503, BN1532, BN1500, BN1543, BN1550, BN1541, BN1505.BN1513, BN1522, BN1672, BN1912, BN1914, BN1915, BN1916, BN1917, BN1918, BN1919, BN1920, BN1921, BN1924, BN1929, BN1930, BN1934, BN1935, BN1936, BN1938, BN1948, BN1940, BN1941, BN1942, BN1943, BN1946, BN1947, BN1667, BN1837, BN1836, BN1554, BN1557, BN1558, BN1703, BN1704, BN1884, BN1850, N1535, BN1848, BN1698, BN1855, BN1699, BN1555, BN1559, BN1656-BN1556-BN1879-BN1576-BN1738-BN1849-BN1566-BN1655-BN1874-BN1735-BN2092-BN2093- BN1660-BN1542- BN1739-BN1610-BN1736- BN1538- BN1806-BN1807-BN1808-BN1810-BN1811-BN1812-BN1813,BN1680-BN2029-BN2022-BN2020-BN2019-BN2033-BN2027-BN2028-BN1985-BN2015-BN2016-BN2035-BN2046-BN2034-BN2036-BN2080-BN1742-BN2025-BN2032-BN2023-BN2021-BN2026-BN2037-BN2031-BN2018-BN2017-BN2024-BN1904-BN1819-BN1724-BN1826- BN2067-BN1786-BN1809- BN1571-BN1602-BN1564-BN1658-BN2093-BN1805-BN2007-BN1852-BN1740, BN2002-BN2066-BN2071-BN1955-BN1652-BN1565-BN1534-BN1657-BN1895-BN1727-BN1847-BN1981-BN2006-BN2053-BN2111-BN1969-BN1802-BN1872-BN1898-BN1871-BN1961-BN1907-BN1945-BN2151-BN2159-BN2189-BN2042-BN2044-BN2078-BN2399, BN1644-BN2141-BN1720-BN2070-BN1818-BN2396-BN1801-BN2147,BN2144, BN2038, BN1741, BN1638, BN2149, BN1883-BN1824-BN2010-BN1725-BN1825-BN1866-BN1580-BN1796-BN1832- BN1752-BN1995- BN1708- BN1561-BN1766-BN1606-BN1584-BN1585-BN1596-BN1630-BN1751-BN2130-BN1989-BN1611- BN1588- BN1578- BN2135- BN2238-BN2241- BN1621- BN1791- BNB2139- BN1878, BN1488-BN1974-BN1663-BN2030-BN2304-BN2306-BN2145-BN2014-BN2127-BN2138-BN2249-BN2251- BN2293-BN2284-BN2242-BN1553,BN2146-BN1886-BN2004-BN1957-BN1887- BN1638-BN1820-BN1713-BN1620-BN1581-BN2063-BN2062-BN2060-BN2273-BN2234-BN1958-BN2096-BN1889-BN2247-BN1803-BN1804-BN1477, BN1307-BN1470-BN1972-BN2040-BN2091-BN1822-BN1867-BN2297-BN1569-BN2131-BN1853-BN2460-BN2413-BN1756-BN2288-BN1595-BN1572-BN2380-BN1980-BN1900-BN1675-BN1897-BN2500-BN1744-BN1937-BN1669-BN2374-BN2350-BN2339-BN1743-BN2187-BN2218-BN2220-BN2167-BN2231-BN2162-BN2271-BN1944-BN2171-BN2372-BN2119-BN2330-BN1673-BN2277,BN2156-BN2201-BN2178-BN2182-BN2194-BN2155-BN2327-BN2312-BN2344-BN1993-BN2154-BN2388-BN2404-BN2084-BN2331-BN1913-BN2351-BN2301-BN1928-BN2383-BN2426-BN1722-BN2158-BN1862-BN2444-BN2437-BN2453-BN2454-BN2164-BN2068-BN2354-BN2355-BN2505-BN2506-BN2507-BN1763-BN1659-BN2452, BN2129-BN2450-BN2299-BN2468-BN2286-BN2438-BN2076-BN1953-BN2440-BN2442-BN2441-BN2470-BN2257-BN2295-BN2504-BN2479-BN2503-BN2415-BN1788-BN2065-BN2497-BN2265-BN2435-BN2486-BN2366-BN2206-BN 2473-BN1845-BN2074, BN1875-BN1876-BN1877-BN1888-BN1890-BN1891-BN1954-BN2012-BN2013-BN2061-BN2075-BN2077-BN2140-BN2142-BN1677-BN1905-BN2275-BN2432-BN2291-BN2047-BN2318-BN2114-BN1922-BN1927-BN2313-BN2369-BN2174-BN2266-BN1749-BN2332-BN2165-BN2322-BN2051-BN1870-BN1909-BN2166-BN1894-BN1688-BN1730-BN2400. BN2538-BN2556-BN2094-BN1970-BN2421-BN2278-BN2205-BN2224-BN1574-BN2185-BN1567-BN2543-BN1977-BN2544-BN2545-BN2548-BN2203-BN1681-BN2546-BN2539-BN2412-BN2335-BN2469-BN2120-BN2363-BN2445-BN1908-BN2417-BN1926-BN2407-BN1702-BN2402-BN2300-BN2513-BN1992-BN1747, BN2314-BN2087-BN2336-BN2270-BN2217-BN2423-BN1734-BN1692-BN1983-BN2387-BN2086-BN2052-BN2150-BN2346-BN2214-BN2223-BN2272-BN2498-BN2408.BN2211-BN2210-BN2233-BN2389-BN2216-BN2274-BN1570-BN1666-BN2215-BN1671-BN2055-BN2176-BN2116-BN2420-BN2328-BN2436-BN2333-BN2375-BN2371-BN2113-BN2345-BN2195-BN1880-BN2204-BN1712-BN2317-BN2213-BN2170-BN2043-BN2008-BN2547-BN2449-BN2463-BN2390-BN2542-BN2559-BN2561-BN1562-BN2294-BN2246-BN2307-BN1771-BN2532. BN2425-BN2124-BN2478-BN2496-BN2466-BN2411-BN2398-BN2446-BN2133-BN2199-BN2045-BN1838-BN2584-BN2574-BN2560-BN2541-BN2311-BN2258-BN1627-BN2349-BN2208-BN2568-BN2567-BN2569.BN2428-BN2419-BN2382-BN2326-BN2464-BN2264-BN2298-BN2467-BN2403-BN2378-BN2308-BN2462-BN2373-BN2343-BN2340-BN2198-BN2057-BN2303-BN2243-BN2245-BN2302-BN1971-BN2516-BN2564-BN2433-BN2364-BN2329-BN2316-BN2177-BN2049-BN1881-BN2429-BN2514,BN2502-BN2578-BN2577-BN2367-BN2537-BN2406-BN1882. BN2565-BN2276-BN2395-BN2566-BN2202-BN2554-BN2571-BN2528-BN2536-BN2285-BN2580-BN2558-BN2522-BN2521-BN2523-BN2518.

.

 

 

 

 

Tin liên quan
COVID-19: Cập nhật mới nhất, liên tục
Suckhoedoisong.vn - Bản tin sáng 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Thanh Hoá. Đây là F1 của chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh tại Yên Bái). Việt Nam hiện có 3.091 bệnh nhân. Đến sáng nay thế giới ghi nhận trên 156,6 triệu ca mắc.
Trước diễn biến phức tạp của COVID-19: Bộ GD&ĐT hướng dẫn điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 2020
SKĐS - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, về công tác tuyển sinh 2020 trong tình hình dịch COVID-19.
Nhật ký từ "tâm dịch" ngày 7/8: Bệnh viện C Đà Nẵng mở cửa trở lại từ 0h ngày 8/8
SKĐS - Hiện nay, BVĐK TW Quảng Nam đang điều trị 34 bệnh nhân COVID-19.
Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục xét nghiệm xác định dương tính với SARS-CoV-2 cho 11 tỉnh miền Trung
SKĐS - Viện Pasteur Nha Trang thông báo tiếp tục thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm xác định ca dương tính với SARS-COV-2 cho 11 tỉnh khu vực miền Trung
Tin chân bài
CHUYÊN ĐỀ
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm
COVID-19:
Số ca lây nhiễm trong nước từ 27/4 đến nay
121
Tỉnh thành Hôm nay Tổng
Thanh Hóa +1 1
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 0 38
Vĩnh Phúc 0 25
Hà Nam 0 14
Bắc Ninh 0 12
Hà Nội 0 9
Thái Bình 0 5
Đà Nẵng 0 5
Hưng Yên 0 4
Hải Dương 0 2
TP.HCM 0 1
Yên Bái 0 1
Quảng Nam 0 1
Quảng Ngãi 0 1
Lạng Sơn 0 1
Đồng Nai 0 1