danh mục kỹ thuật

Lãnh đạo bệnh viện chịu trách nhiệm về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám chữa bệnh

Lãnh đạo bệnh viện chịu trách nhiệm về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám chữa bệnh

Y tế - 13/10/2023 09:40

SKĐS - Bộ Y tế đã giao trách nhiệm giám đốc các bệnh viện, viện làm đầu mối xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh chữa bệnh và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về tính đại diện, khách quan, minh bạch và bảo đảm tiến độ thời gian hoàn thành các công việc.