đăng ký ChatGPT

Cười nghiêng ngả với những câu trả lời ‘bá đạo’ của ChatGPT

Cười nghiêng ngả với những câu trả lời ‘bá đạo’ của ChatGPT

Xã hội - 02/02/2023 11:00

SKĐS - Nhiều câu trả lời của ChatGPT vô cùng hài hước và bất ngờ, khiến người dùng Internet không thể nhịn cười.