DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
THÁI BÌNH (thực hiện) - 09:17 14/08/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ đã đoàn kết, thống nhất, cùng với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trước thềm Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, PV báo Sức khỏe&Đời sống đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế.

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020?

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên: Xác định vai trò quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành y tế, Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đến từng cấp ủy, đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên 02 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới, các nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn 2016-2020, lãnh đạo toàn ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong giai đoạn 2015-2020, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số đạt được những kết quả quan trọng: thực hiện vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao hàng năm về số giường bệnh trên vạn dân và tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, đạt mức sinh thay thế và từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXIIĐồng chí Đỗ Xuân Tuyên- Bí Thư Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức và bộ máy các đơn vị sự nghiệp, rà soát, củng cố hệ thống tổ chức, bộ máy các đơn vị trong toàn Đảng bộ theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, hướng dẫn các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác sắp xếp bộ máy, tổ chức các đơn vị trực thuộc, điển hình là việc sắp xếp, sáp nhập và hoàn thiện hệ thống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, thành phố; trung tâm y tế đa chức năng cấp huyện và hệ thống bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương.

Chỉ đạo triển khai nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Trong giai đoạn 2015- 2020, bằng việc ban hành Đề án Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Đề án xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính giảm thời gian chờ trong khám chữa bệnh... đã tạo thành bước đột phá trong công tác khám, chữa bệnh, lấy người bệnh là trung tâm, là mục tiêu cho cung cấp dịch vụ y tế; đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của người dân, người bệnh và được dư luận xã hội đánh giá cao về sự đổi mới của ngành y tế. Chỉ đạo nghiên cứu, phát triển, ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó nổi bật như ghép đa tạng phối hợp xuyên Việt từ người cho chết não tới nhiều người nhận, ghép tế bào gốc, ứng dụng robot phẫu thuật...

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác y tế dự phòng có những bước tiến vượt bậc, được đánh giá cao, đặc biệt là trong sản xuất vắc-xin; ngăn chặn không để xâm nhập Việt Nam các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới như Ebola,  MERS-CoV; hạn chế tối đa xâm nhập và lây nhiễm Zika; đặc biệt là hạn chế tối đa sự xâm nhập và lây lan trong cộng đồng của đại dịch COVID-19, giảm thiểu tử vong cho bệnh nhân mắc COVID-19. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình Sức khỏe Việt Nam; quản lý tốt  bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

Đổi mới cơ chế tài chính, công tác dược, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị có nhiều kết quả tích cực; đẩy mạnh đấu thầu tập trung thuốc quốc gia, thí điểm đấu thầu tập trung vật tư y tế, góp phần giảm giá thuốc và giảm chênh lệch giá thuốc giữa các địa phương, cơ sở y tế. Các chính sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh và tính đúng giá dịch vụ y tế từng bước được hoàn thiện và triển khai trong toàn hệ thống; Tăng tỷ lệ mua bảo hiểm y tế vượt mức Quốc hội giao và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập được đổi mới theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bộ máy, biên chế, tài chính; số đơn vị tự chủ chi thường xuyên tăng, giảm số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXIICa phẫu thuật tách cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã thành công.

Công tác thông tin, cung cấp thông tin y tế, truyền thông, giáo dục sức khỏe đã có những bước tiến nổi bật, toàn ngành quán triệt, thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin y tế theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 1445/QĐ-BYT ngày 05/11/2013 của Bộ Y tế quy định phát ngôn và cung cấp thông tin của Bộ Y tế; chú trọng cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế, chú trọng xử lý khủng hoảng truyền thông y tế. Đặc biệt, truyền thông được đẩy mạnh, chủ động, minh bạch, linh hoạt, sáng tạo trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, định hướng thông tin về tình hình dịch bệnh, khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, được người dân và xã hội cũng như dư luận quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Về công tác xây dựng Đảng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng từng bước được Đảng bộ Bộ Y tế thực hiện bài bản, đồng bộ, trong đó đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII). Thông qua đó, góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; nhận thức và việc làm của đại đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ được đề cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tiếp tục được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

Đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế bước đầu được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Hiện Đảng bộ Bộ Y tế có 32 tổ chức đảng trực thuộc gồm 13 đảng bộ cơ sở, 01 đảng bộ bộ phận, 10 chi bộ cơ sở và 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Y tế; 73 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ bộ phận. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ là 1.020 đồng chí.

Công tác quản lý và phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 206 quần chúng ưu tú vào Đảng; tổ chức 05 lớp học tập về lý luận chính trị cho đảng viên mới; tổ chức 05 lớp tìm hiểu về Đảng cho 370 quần chúng ưu tú.

Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXIIĐiều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại BVĐK Trung ương Quảng Nam.     Ảnh: AV

PV: Đạt được những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, theo đồng chí, Đảng ủy Bộ Y tế đã rút ra những bài học kinh nghiệm nào trong thực hiện chức trách nhiệm vụ?

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên: Công tác y tế luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ủng hộ; Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 02 Nghị quyết quan trọng là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; định hướng các nhiệm vụ, mục tiêu về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cùng công tác dân số. Đây chính là định hướng rất quan trọng để Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong Đảng bộ và toàn ngành xây dựng, triển khai, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn đảm bảo xuyên suốt, nhanh chóng từ trên xuống dưới; đồng bộ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng; đảm bảo thống nhất, chặt chẽ trong chỉ đạo các hoạt động của ngành; quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của TW, của Đảng ủy Khối để cụ thể hóa thành các nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy Bộ trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao đối với các đơn vị, duy trì phương châm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp trong công tác.

Từ đó, chúng tôi cho rằng, để đạt được những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Bộ Y tế rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Một là phải quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Coi trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trên mọi mặt công tác, trong đó đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Hai là coi trọng việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, cơ chế làm việc và đặc điểm của cơ quan đơn vị; tăng cường bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cấp ủy, đội ngũ cán bộ làm công tác đảng về các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hướng dẫn của các Ban Đảng ở TW trong từng lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng.

Ba là các cấp ủy đảng phải thường xuyên tự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; đổi mới nội dung và phương pháp ra Nghị quyết, xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác, định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; tăng cường xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy Đảng, các cấp lãnh đạo và trong toàn đơn vị.

Bốn là thường xuyên duy trì và cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề, gắn các nội dung chuyên đề với từng nhiệm vụ chính trị theo từng giai đoạn cụ thể...

Năm là chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng, đoàn thể; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để phát huy ưu điểm và khắc phục kịp thời những thiếu sót làm cho cá nhân và tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh...

PV: Vậy, xin đồng chí cho biết những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Bộ Y tế trong nhiệm kỳ 2020-2025?

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên: Nhiệm kỳ 2020-2025 là những năm bản lề căn bản mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen, tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ Bộ Y tế trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới cần phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt và có nhiều giải pháp mang tính đột phá, cần phải nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và các đồng chí bí thư cấp ủy của các đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Ở nhiệm kỳ này, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Bộ Y tế  đề ra mục tiêu hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường năng lực quản lý về y tế đạt 100% kế hoạch xây dựng các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế.

Hoàn thiện tổ chức hệ thống y tế: xây dựng tổ chức bộ máy y tế dự phòng ở Trung ương theo mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương (CDC); tổ chức bộ máy, kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế theo mô hình FDA...

Đổi mới cơ chế tài chính và quản lý đầu tư công, tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch; Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế bền vững, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; tiếp tục thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế...

Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXIIThêm nhiều bệnh nhân COVID- 19 tại Đà Nẵng được xuất viện.     Ảnh: AV

Chủ động cập nhật thông tin, dự báo, xây dựng kế hoạch  phòng, chống dịch bệnh; không để dịch lớn xảy ra; giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập Việt Nam và lây lan trong cộng đồng...

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến; giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên; phát triển các dịch vụ khám, chữa bệnh phổ cập hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân...

Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vắc-xin, sinh phẩm y tế, máu, chế phẩm máu và trang thiết bị y tế có chất lượng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân...

Về công tác xây dựng Đảng: 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Y tế. Tiếp tục hoàn thành xây dựng các đề án, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 21 của BCH TW 6 (khóa XII) trước 30/6/2021.

100% chi bộ xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề; 100% các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân, lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Bộ xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp phù hợp để thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII).

Hằng năm, có trên 60% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có tổ chức đảng yếu kém; 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho khoảng 450 quần chúng và đoàn viên ưu tú. Kết nạp ít nhất 230 đảng viên mới trở lên và 100% đảng viên mới kết nạp được chuyển đảng chính thức.

Hằng năm, 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công khai những việc cán bộ, công chức phải được biết, được tham gia và được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

THÁI BÌNH (thực hiện)

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm