Đại hội Công đoàn Việt Nam

Bầu 29 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, 1.100 đại biểu đủ tư cách dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Bầu 29 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, 1.100 đại biểu đủ tư cách dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Thời sự - 01/12/2023 10:47

SKĐS - Sáng 1/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã bầu 29 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch; thẩm tra 1.100 đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội.