Đại học Y Hà Nội: Điểm chuẩn ngành nào cao nhất?

13-08-2015 3:58 PM | Thời sự

Theo thống kê đến hết ngày 12/8, ĐH Y Hà Nội có rất nhiều thí sinh điểm cao nộp hồ sơ vào các ngành. Đặc biệt, ngành Bác sĩ đa khoa, ngành Răng- Hàm- Mặt có nhiều thí sinh cao điểm nộp hồ sơ.

Ảnh minh họa

Tính đến thời điểm này, ngành Răng- Hàm-Mặt có nhiều thí sinh cao điểm nộp vào. Thí sinh cao điểm nhất tính đến thời điểm này có hai thí sinh cùng đạt 31,75 điểm, 3 thí sinh cùng đạt 30,75 điểm, 1 thí sinh đạt 30,5 điểm.

Hiện tại, ngành này nhận được 495 hồ sơ xét tuyển. Trong 85 thí sinh cao điểm nhất được thống kê xét tuyển vào ngành này thì đều đạt 28,75 điểm trở lên.

Năm nay, ngành có 80 chỉ tiêu. Như vậy, điểm chuẩn tạm thời của ngành này phải từ 28,75 điểm.

Ngành Bác sĩ đa khoa của trường tính đến thời điểm này nhận được 603 hồ sơ. Trong đó, có 2 thí sinh đạt 32,5 điểm, 1 thí sinh đạt 32 điểm và 2 thí sinh đạt 31,75 điểm.

Theo thống kê của trường, có 500 hồ sơ xét tuyển vào ngành này đều đạt từ 27,25 đến 32,25 điểm trở lên. Điểm chuẩn tạm thời vào ngành này cũng là 27,25.

Ngành Bác sĩ Y học cổ truyền năm nay có 50 chỉ tiêu và thời điểm này đã nhận được 232 hồ sơ vào trường. Tính đến hết ngày 12/8 có 51 thí sinh đạt 28 điểm trở lên. Vì thế, điểm chuẩn tạm thời của ngành này rất cao, 28 điểm.

Ngành Cử nhân y tế công cộng đã nhận được 123 hồ sơ. Với chỉ tiêu là 30 thì điểm chuẩn tạm thời của ngành này cũng là 23,5 điểm. Phổ điểm của thí sinh ở ngành này chủ yếu từ 20-24,75 điểm.

Ngành Bác sĩ y học dự phòng năm nay có 100 chỉ tiêu. Có 233 thí sinh đã nộp hồ sơ và điểm của 100 thí sinh điểm cao nhất đều từ 24 trở lên.

Ngành cử nhân dinh dưỡng cũng đã có 144 thí sinh nộp hồ sơ, gấp ba chỉ tiêu của trường. Điểm chuẩn tạm thời của ngành này là 23,75 điểm (ngành tuyển 30 chỉ tiêu).

Ngành cử nhân xét nghiệm Y học có 50 chỉ tiêu. Hiện tại, cso 237 hồ sơ nộp vào. Có 50 thí sinh đạt từ 24,75 điểm trở lên. Điểm chuẩn tạm thời của ngành này thấp nhất cũng là 24,75.

Ngành Cử nhân Điều dưỡng cũng có 90 chỉ tiêu trong năm 2015. Hiện tại, có 280 thí sinh nộp hồ sơ và điểm rải đều từ 22,75 -30,75 điểm. Có 90 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên.

Tương tự, ngành Khúc xạ nhãn khoa cũng có nhiều thí sinh điểm cao nộp. Có 237 hồ sơ nộp vào. Với chỉ tiêu là 50, điểm chuẩn tạm thời vào ngành này là 24,5 điểm.

 

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH