Hà Nội

Cuộc thi những trang báo đẹp Việt Nam

15-11-2012 11:16 AM | Văn hóa – Giải trí

Từ ngày 12/1/2012 đến ngày 30/4/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển đã mở Cuộc thi những trang báo đẹp Việt Nam dành cho các cơ quan báo chí in trong cả nước.

Từ ngày 12/1/2012 đến ngày 30/4/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển đã mở Cuộc thi những trang báo đẹp Việt Nam dành cho các cơ quan báo chí in trong cả nước. Đây là một trong những kế hoạch của Dự án Hỗ trợ Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí do Chính phủ Thụy Điển tài trợ nhằm nâng cao vai trò và tính chuyên nghiệp trong thiết kế trình bày báo hiện đại.
 
Cuộc thi mở rộng cho tất cả các đối tượng là công dân Việt Nam, nhà báo đang làm việc tại các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí. Các tác phẩm tham dự là các trang báo đã được phát hành từ 1/11/2012 - 30/4/2013. Đối với những trang báo và tạp chí thiết kế lại có thể nộp dự thi chậm nhất vào ngày 10/5/2013.   
Diệu Yến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn