Cuộc họp nhóm đối tác y tế (HPG) lần 3 của năm 2010

24-09-2010 7:10 AM | Quốc tế

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng ông Tsumo Motonori, Trưởng đại diện JICA đồng chủ trì cuộc họp nhóm đối tác y tế (HPG) quý III/2010.

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng ông Tsumo Motonori, Trưởng đại diện JICA đồng chủ trì cuộc họp nhóm đối tác y tế (HPG) quý III/2010. Tham dự cuộc họp có đại diện từ các cơ quan bộ, ngành Việt Nam và các đối tác phát triển như WHO, EC, JICA, WB, UNICEF, CDC,... Tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế Việt Nam đã giới thiệu với các đối tác phát triển Chiến lược bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân của Việt Nam 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 và chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế. Hai bên đã nhấn mạnh về việc kết nối liên kết giữa các cơ quan bộ, ngành địa phương với các nhà tài trợ để phát huy tối đa hiệu quả viện trợ. Các đối tác phát triển cam kết sẽ tư vấn và hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược và tầm nhìn cho ngành y tế đồng thời phát triển nguồn nhân lực y tế …         
BV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH