Cung ứng đủ thuốc phòng chống dịch đau mắt đỏ

13-10-2013 9:42 PM | Tin nóng y tế

Sở Y tế Lâm Đồng đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công văn khẩn của Bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng chống dịch đau mắt đỏ.

Sở Y tế Lâm Đồng đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công văn khẩn của Bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng chống dịch đau mắt đỏ. Tại Lâm Đồng, số người mắc bệnh đau mắt đỏ đều đã có ở 12 huyện, thị trong tỉnh. Vì thế, các đơn vị y tế chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc để đảm bảo đủ thuốc đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra thiếu thuốc, nghiêm cấm và xử lý việc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc.

An Nhiên


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH