Hà Nội

Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ chữa được bệnh gì?

Cúc vạn thọ chữa được bệnh gì?

Thầy giỏi – thuốc hay - 17/10/2019 14:24

SKĐS - Cúc vạn thọ được nhập trồng làm cảnh vào nước ta từ lâu đời. Có 2 loài: loài cao lớn là cúc vạn thọ kép và loài thấp lùn là cúc vạn thọ đơn thuộc họ Cúc.