cục trưởng y tế

Thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế

Thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ Y tế

Tin nóng y tế - 04/01/2019 14:33

SKĐS - Ngày 02/01/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo thuộc Bộ Y tế. Đây là cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Y tế sau thành công của cuộc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng được tiến hành vào cuối năm 2018.