Cục Hải quan

Rà soát toàn bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu cá tầm để xử lý vi phạm

Rà soát toàn bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu cá tầm để xử lý vi phạm

Thời sự - 22/05/2023 10:55

SKĐS - Theo Bộ Tài Chính, cơ quan hải quan đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ nhập khẩu cá tầm trong giai đoạn 2021-2022 để xử lý vi phạm.