Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế tuyển dụng 10 viên chức

02-08-2021 1:30 PM | Thời sự

SKĐS - Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận đăng ký viên chức năm 2021.

Căn cứ quy định của Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (gọi tắt là Nghị định 115/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Công văn số 4862/BYT-TCCB ngày 17/6/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021, Cục Công nghệ thông tin tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 cho Trung tâm Dữ liệu y tế và Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin y tế.

1.  Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 10 viên chức vào 08 vị trí việc làm 

a) Làm việc tại Trung tâm Dữ liệu y tế

- Quản trị hệ thống: 01

- An toàn thông tin: 01 

 - Phát triển phần mềm: 01 

-  Quản trị: 01 

 - Tài chính – Kế toán: 01  

b) Làm việc tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin y tế:

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ (Quản trị viên hệ thống): 02 

- Phát triển phần mềm: 02 

- Tư vấn và cung cấp dịch vụ ứng dụng CNTT: 01

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 08.

3. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin (https://ehealth.gov.vn), cụ thể: 

Sáng: từ 08h30 đến 11h30; Chiều: từ 14h00 đến 16h30.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, phòng 201, tầng 2, Ngõ 135, Phố Núi Trúc, Ba Đình, TP. Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.3768315 vào giờ hành chính hoặc 0932.317.089

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP). Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ do người khác nộp thay;

Hội đồng thi tuyển không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển.

                                                                                                      CỤC TRƯỞNG

                                                                                                            (Đã ký)


                                                                                                  Trần Quý Tường 


                                                                            

Chi tiết xem cụ thể : https://ehealth.gov.vn/?action=ADV&thongbaoId=35


pv
Ý kiến của bạn