Của tin còn lại... (*)

Em xuống biển - anh lên rừng

Em - vào sóng lạ, tôi - cùng ngày xưa...

Cái thời dãi nắng, dầu mưa

Đói cơm, rách áo, mà chưa biết buồn.

Đàm Khánh Phương

Của tin còn lại... (*)

Em xuống biển - anh lên rừng

Em - vào sóng lạ, tôi - cùng ngày xưa...

Cái thời dãi nắng, dầu mưa

Đói cơm, rách áo, mà chưa biết buồn.

 

Lặng ngồi ngắm suối Y Von (**)

Đong từng kỷ niệm, biết còn đầy, vơi?

Củi cành thành chiếc giậu phơi

Đẩy bè, nửa lội, nửa bơi... chẳng chìm.

 

Lặng ngồi tưởng tượng ra em

Thả người trên cát, nằm xem sang giàu

Ngoài kia, phao lọng trăm màu

Ngựa xe lộng lẫy cơ hầu... bấp bênh.

 

Em về, cười nói nhẹ tênh

Ốc hương, cua ghẹ xông xênh đầy nhà

Thịt da em cứ ngọc ngà

Gót chân chai rạn - còn là... của tin.

          15/7/2011

 

* Của tin còn một chút này – Nguyễn Du.

** Y Von: Tên một con suối ở Thái Nguyên

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Của tin còn lại... (*)

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT