củ ấu

Loại củ gai góc gây 'bão' chợ mạng, tiểu thương chốt đơn mỏi tay

Loại củ gai góc gây 'bão' chợ mạng, tiểu thương chốt đơn mỏi tay

Thị trường - 12/11/2021 09:26

Củ ấu khá rắn, lúc ăn lấy răng cắn hoặc dao tách ấu làm đôi. Ruột ấu trắng tinh thơm bùi, ngọt ngậy làm bọn trẻ thích mê.