Hà Nội

Củ ấu: giàu dinh dưỡng

Củ ấu: giàu dinh dưỡng, chữa nhiều bệnh

Củ ấu: giàu dinh dưỡng, chữa nhiều bệnh

Sức khỏe sinh sản - 13/10/2019 07:11

SKĐS - Củ ấu còn gọi ấu nước, lăng giác, thủy lăng, thủy lật (hạt dẻ nước)… Tên khoa học: Trapa bicomis Osbeck., họ củ ấu (Trapaceae).