COVID-19 tại Việt Nam

Chiến thắng của Việt Nam trước đại dịch COVID-19

Chiến thắng của Việt Nam trước đại dịch COVID-19

Quốc tế - 27/10/2020 20:45

SKĐS - Báo Northeast Today (Ấn Độ) vừa đăng tải bài viết ca ngợi Việt Nam chiến thắng trước đại dịch COVID-19. Báo Sức khoẻ & Đời sống xin được lược dịch và đăng tải bài viết này.