Hà Nội

COVID-19 ở Trung Quốc

Thành phố Thụy Lệ, Trung Quốc phong tỏa do ổ dịch COVID-19

Thành phố Thụy Lệ, Trung Quốc phong tỏa do ổ dịch COVID-19

Quốc tế - 07/07/2021 13:50

SKĐS - Chính quyền tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phong tỏa thành phố Thụy Lệ vào ngày 7/7, đóng cửa phần lớn cơ sở kinh doanh và yêu cầu cư dân ở nhà, do một ổ dịch COVID-19 mới lây lan.