COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong thứ ba tại Hoa Kỳ năm 2020

COVID-19 - nguyên nhân gây tử vong thứ ba tại Hoa Kỳ năm 2020

COVID-19 - nguyên nhân gây tử vong thứ ba tại Hoa Kỳ năm 2020

Thông tin dược học - 07/04/2021 14:51

SKĐS - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) mới công bố: COVID-19 được xếp là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba tại Hoa Kỳ trong năm 2020, chỉ sau nhóm bệnh tim và ung thư.