COVID-19: Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone/Buprenorphine trong điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

20-04-2020 3:55 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Để đảm bảo người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị liên tục, cục Phòng, chống HIV/AIDS đã ban hành hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone/Buprenorphine trong giai đoạn dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, xã hội, trong đó có tác động đến những người nghiện các chất dạng thuốc phiện đang điều trị thay thế bằng thuốc Methadone và Buprenorphine. Để đảm bảo người nghiện các chất dạng thuốc phiện được điều trị liên tục trong giai đoạn có dịch COVID-19, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã ban hành hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone/Buprenorphine trong giai đoạn dịch COVID-19. Sau khi dịch COVID-19 kết thúc, quy trình chuyển tiếp người bệnh, quy trình cấp phát thuốc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Hướng dẫn chuyển tiếp người bệnh khi cơ sở điều trị hoặc cơ sở cấp phát thuốc bị phong tỏa, cách ly

Sở Y tế chỉ đạo cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone/ Buprenorphine bị phong tỏa hoặc cách ly thực hiện việc chuyển người bệnh đang tham gia điều trị tại cơ sở mình đến cơ sở điều trị hoặc cơ sở cấp phát thuốc gần nhất, tạo điều kiện tối đa cho người bệnh tiếp tục tham gia điều trị.

Hạn chế việc chuyển tiếp điều trị cho người bệnh tham gia điều trị Methadone/Buprenorphine đến hoặc đi từ vùng có dịch COVID-19, trừ trường hợp đã nêu trên.

Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone/Buprenorphine cho người bệnh bị cách ly do dịch COVID-19

Nguyên tắc chung

- Người bệnh hoặc người nhà của người bệnh thông báo với cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc ngay khi người bệnhphải thực hiện cách ly y tế liên quan đến dịch COVID-19.

- Cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc có trách nhiệm xác minh tính chính xác thông tin do người bệnh hoặc người nhà của người bệnh cung cấp.

- Cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc thực hiện quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh bị cách ly y tế do dịch COVID-19 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Không tiết lộ danh tính người bệnh cho những người không liên quan khi cho người bệnh uống thuốc Methadone/Burprenophine trong thời gian cách ly.

Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh bị cách ly do dịch COVID-19

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh bị cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone bị cách ly y tế do dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy trình cấp phát thuốc Methadone cho người bệnhthực hiện theo quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh Methadone nằm điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

- Tùy thuộc điều kiện cụ thể và nhân lực của từng cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc, số lượng người bị cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và khoảng cách từ cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cách ly, cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc sẽ quyết định số liều lượng thuốc mang theo mỗi lần cấp phát cho người bệnh, đảm bảo tổng số thuốc mang đi không quá 07 ngày điều trị/1người bệnh (Thông tư số 52/2017/TT-BYT).

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh bị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

- Đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone bị cách ly y tế do dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung, quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh bị cách ly thực hiện theo quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh không thể đến cơ sở điều trị uống thuốc hàng ngày theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

 

- Người giao thuốc Methadone của cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc phối hợp với nhân viên y tế tại cơ sở cách ly tập trung giám sát việc uống thuốc Methadone của người bệnh và ký xác nhận vào Phiếu theo dõi điều trị Methadone cùng người bệnh.

- Tùy thuộc điều kiện cụ thể và nhân lực của từng cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone, số lượng người bị cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và khoảng cách từ cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc đến địa điểm cách ly, cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone sẽ quyết định số liều lượng thuốc mang theo mỗi lần cấp phát cho người bệnh, đảm bảo tổng số thuốc mang đi không quá 07 ngày điều trị cho mỗi người bệnh (Thông tư số 52/2017/TT-BYT).

- Vỏ lọ đựng thuốc Methadone sau khi sử dụng được đơn vị cách ly tập trung thu lại và bàn giao trả lại cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone khi nhận đợt thuốc mới hoặc sau khi kết thúc thời gian cách ly của người bệnh.

Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh cách ly tại nhà

- Đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone cách ly y tế tại nhà do dịch COVID-19,quy trình cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh thực hiện theo quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh  không thể đến cơ sở điều trị uống thuốc hàng ngày theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

- Trường hợp địa phương có nhân viên y tế hỗ trợ theo dõi người bệnh được cách ly tại nhà: Người giao thuốc Methadone của cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc phối hợp với nhân viên y tế này giám sát việc uống thuốc Methadone của người bệnh và ký xác nhận vào Phiếu theo dõiđiều trị cùng người bệnh.

- Vỏ lọ đựng thuốc Methadone sau khi sử dụng thu lại và bàn giao trả lại cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone khi nhận đợt thuốc mới.

Chuẩn bị thuốc Methadone cấp phát cho người bệnh bị cách ly

Kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh bị cách ly: Bác sỹ điều trị Methadone thực hiện việc kê đơn thuốc cho người bệnhbị cách ly theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

Chuẩn bị thuốc Methadone cấp phát cho người bệnhbị cách ly:

- Căn cứ vào đơn thuốc của bác sỹ điều trị, nhân viên cấp phát thuốc của cơ sở điều trị/cơ sở cấp phát thuốc Methadone chuẩn bị thuốc cho người bệnh theo từng ngày điều trị. Thuốc Methadone được đựng trong lọ kín và dán niêm phong (nếu cần).

- Nhân viên cấp phát thuốc chuẩn bị nhãn phụ để dán vào lọ đựng thuốc cho bệnh nhân theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 01/2018/TT-BYT về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Quy trình cấp phát thuốc cho người bệnh tham gia điều trị Buprenorphine bị cách ly do dịch COVID-19

- Việc cấp phát thuốc cho người bệnh tham gia điều trị Buprenorphine bị cách ly y tế do dịch COVID-19 thực hiện như đối với người bệnh tham gia điều trị Methadone.

- Tùy thuộc điều kiện cụ thể và nhân lực của từng cơ sở điều trị Burprenophine, số lượng người bị cách ly và khoảng cách từ cơ sở điều trị đến địa điểm cách ly, cơ sở điều trị Burprenophine sẽ quyết định số liều lượng thuốc mang theo mỗi lần cấp phát cho người bệnh, đảm bảo tổng số thuốc mang đi không quá 10 ngày điều trị/1 người bệnh (Thông tư số 52/2017/TT-BYT), trừ trường hợp người bệnh cách ly tại nhà.

- Thuốc Buprenorphine là thuốc hướng tâm thần và dạng viên ngậm dưới lưỡi do đó không cần chuẩn bị lọ đựng thuốc như Methadone. Thu hồi vỏ vỉ thuốc Buprenorphine sau khi sử dụng để huỷ vỏ vỉ thuốc theo đúng quy định hiện hành.

Trong tình huống đặc biệt, Sở Y tế chủ động bố trí các phương tiện hoặc triển khai mô hình cấp phát thuốc phù hợp với điều kiện của địa phương nhưng cần đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Bộ Y tế về quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần.

 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố:

Chỉ đạo các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc Methadone,Buprenorphine và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát lây truyền dịch COVID-19 theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện việc cấp phát thuốc Methadone và Burprenophine trong thời gian xảy ra dịch COVID-19 theo hướng dẫn chi tiết kèm theo.

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của nhiều bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, Buprenorphine. Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị các địa phương xem xét để miễn, giảm phí điều trị bằng thuốc thay thế Methadone, Buprenorphine cho bệnh nhân trong giai đoạn có dịch COVID-19.

 


Thu Hương
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH