Công ty TNHH Prudential Việt Nam

Prudential Việt Nam ra mắt ứng dụng chăm sóc sức khỏe Pulse by Prudential

Prudential Việt Nam ra mắt ứng dụng chăm sóc sức khỏe Pulse by Prudential

Thời sự - 05/05/2020 14:13

SKĐS - Prudential Việt Nam ra mắt ứng dụng chăm sóc sức khỏe Pulse by Prudential hỗ trợ toàn diện 3 giai đoạn quan trọng trong hành trình chăm sóc sức khỏe của người Việt - Ngăn ngừa, Trì hoãn, Bảo vệ trước các vấn đề về sức khỏe.