Công ty cổ phần Logistic dược phẩm Đông Á

Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần Logistic dược Đông Á

Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần Logistic dược Đông Á

Y tế - 20/06/2023 12:15

SKĐS - Theo quyết định do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành, Bộ Y tế quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần Logistic dược phẩm Đông Á.