cổng thông tin

TP.HCM ra mắt Cổng thông tin COVID-19

TP.HCM ra mắt Cổng thông tin COVID-19

Y tế - 03/08/2021 15:34

SKĐS - Chỉ cần truy cập địa chỉ https://covid19.hochiminhcity.gov.vn, người dân có thể tiếp cận thông tin liên quan dịch bệnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM