cổng thông tin một cửa quốc gia

Nửa triệu hồ sơ của doanh nghiệp được xử lý trên cổng thông tin một cửa quốc gia

Nửa triệu hồ sơ của doanh nghiệp được xử lý trên cổng thông tin một cửa quốc gia

Thời sự - 06/08/2019 13:59

SKĐS - Tính từ đầu năm đến nay, số hồ sơ đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia là gần 553.000 bộ hồ sơ của hơn 4.700 doanh nghiệp.