công tác

TP.HCM: Người lao động phải mang thẻ và giấy phân công nhiệm vụ khi lưu thông trên đường

TP.HCM: Người lao động phải mang thẻ và giấy phân công nhiệm vụ khi lưu thông trên đường

Thời sự - 27/07/2021 14:12

SKĐS - Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã ban hành văn bản số 8087/SGTVT-KT về việc thực hiện tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường.