Cộng tác viên thanh tra giáo dục phải là giáo viên dạy giỏi

25-12-2012 4:18 PM | Thời sự

Tiêu chuẩn cộng tác viên (CTV) thanh tra giáo dục thường xuyên do Bộ GDĐT đề ra phải là giáo viên (GV) dạy giỏi cấp huyện trở lên (đối với GV mầm non, tiểu học, THCS); GV dạy giỏi cấp trường trở lên (đối với GV Trung học phổ thông); công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với các trường hợp không xếp loại GV giỏi).

Tiêu chuẩn cộng tác viên (CTV) thanh tra giáo dục thường xuyên do Bộ GDĐT đề ra phải là giáo viên (GV) dạy giỏi cấp huyện trở lên (đối với GV mầm non, tiểu học, THCS); GV dạy giỏi cấp trường trở lên (đối với GV Trung học phổ thông); công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với các trường hợp không xếp loại GV giỏi).
Cộng tác viên thanh tra giáo dục phải là giáo viên dạy giỏi  1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT mới ban hành quy định về CTV thanh tra giáo dục, CTV thanh tra giáo dục (gồm thường xuyên và không thường xuyên) phải đạt tiêu chuẩn chung là có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan. Am hiểu pháp luật và có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thanh tra giáo dục.

Riêng đối với CTV thanh tra giáo dục thường xuyên phải có thêm các tiêu chuẩn như: Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên; Đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục, được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý đối với từng cấp học và trình độ đào tạo; Là giáo viên (GV) dạy giỏi cấp huyện trở lên (đối với GV mầm non, tiểu học, THCS); GV dạy giỏi cấp trường trở lên (đối với GV Trung học phổ thông); công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với các trường hợp không xếp loại GV giỏi) và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra giáo dục theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Giấy chứng nhận CTV thanh tra giáo dục do Bộ trưởng Bộ GDĐT cấp hoặc Giám đốc Sở GDĐT cấp đối với CTV thanh tra giáo dục cấp sở… Giấy chứng nhận này có giá trị trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp và bị thu hồi theo quy định…

Thông tư 54 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/12/2013.

Lâm Mộc

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH