Công tác hợp tác quốc tế về y tế đã có những chuyển biến tích cực

28-11-2010 8:13 AM | Quốc tế

Đó là đánh giá của TS. Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị Tập huấn về công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế do Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Y tế tổ chức tại TP.HCM trong hai ngày 26,27/11.

Đó là đánh giá của TS. Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị Tập huấn về công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế do Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Y tế tổ chức tại TP.HCM trong hai ngày 26,27/11. Theo Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, những năm qua, công tác hợp tác quốc tế đã có những chuyển biến tích cực cả về lượng và chất, luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, nâng cao được vị thế của ngành y tế Việt Nam, thu hút được nhiều nguồn viện trợ nước ngoài, tiếp thu chuyển giao khoa học công nghệ y khoa tiên tiến. Đến nay, Bộ Y tế đã có khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 20 tổ chức quốc tế và hơn 200 các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các ngân hàng quốc tế, các quỹ tài chính song phương và đa phương, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các trung tâm khoa học y học lớn trên thế giới… Bộ trưởng đánh giá cao sáng kiến của Vụ Hợp tác Quốc tế tổ chức Hội nghị tập huấn này. Vì qua đó đã giúp các đơn vị quản lý  và triển khai tốt hơn các hoạt động hợp tác quốc tế.   
 
 N.HUYỀN

Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH