Công tác dân số Hà Tĩnh năm 2022: Tiếp tục tập trung giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số

27-06-2022 4:17 PM | Xã hội

SKĐS - Hà Tĩnh đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các đề án về nâng cao chất lượng dân số, tập trung chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.

Hà Tĩnh vẫn là tỉnh có quy mô dân số lớn, mức sinh cao, chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh cao nên vẫn phải chú trọng thực hiện song song hai mục tiêu đó là: Giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Công tác dân số Hà Tĩnh năm 2022: Tiếp tục tập trung giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng Chi cục DS-KHHGĐ nhân kỷ niệm 60 năm Truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2021).

Hơn hai năm qua, công tác dân số Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, khi tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn. Ngoài ra cái khó của công tác dân số Hà Tĩnh trong bối cảnh hiện nay là sự biến động, xáo trộn của đội ngũ cán bộ sau sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình với Trung tâm Y tế Dự phòng. 

Ở thôn, tổ dân phố số lượng cộng tác viên dân số tại địa bàn bị cắt giảm, lại thường xuyên thay đổi nên chưa đầu tư thời gian, công sức cho công tác dân số một cách thỏa đáng. Cùng với đó, từ năm 2021, do cơ chế phân cấp quản lý tài chính có sự thay đổi, kinh phí được cấp không đủ so với quy định nên ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các hoạt động chuyên môn tại cơ sở. 

Công tác dân số Hà Tĩnh năm 2022: Tiếp tục tập trung giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 2.

Một buối tập huấn nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cán bộ dân số xã và cộng tác viên dân số.

Trước những khó khăn, thách thức đó, 06 tháng đầu năm 2022, công tác dân số Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, nỗ lực vượt khó và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 35,27%, giảm 0,35% so với cùng kỳ; Tỷ số giới tính khi sinh là 110,36 bé trai/100 bé gái, giảm 5,18 điểm % so với cùng kỳ; Số trẻ em được sàng lọc sơ sinh ước đạt 2655 trẻ, tương ứng với tỷ lệ 46%, tăng 9,1 % so với cùng kỳ. 

Trong thời gian tới, để thực hiện được mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân tỉnh ban hành ngày 10/7/2020 về việc quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2030, trong thời gian tới, ngành Dân số tiếp tục tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau đây: 

Tăng cường quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, đặc biệt là Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2017 của BCH TW Đảng Khóa XII, Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và giáo dục, nội dung thực hiện phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển. 

Tăng cường các hoạt động để giảm mức sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. 

Bên cạnh việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả ngân sách chi cho chương trình dân số, xác định rõ mục tiêu dài hạn và ngắn hạn theo thứ tự ưu 2 tiên để giao chỉ tiêu và bố trí ngân sách tương ứng theo mức mà Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND đã quy định. 

Đẩy mạnh xã hội hoá công tác dân số, tích cực huy động sự đóng góp của toàn xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tích cực, tham gia có hiệu quả công tác này.


Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn