công nhận hộ chiếu vaccine

Hơn 31 triệu hộ chiếu vaccine của Việt Nam đến nay, được bao nhiêu nước công nhận?

Hơn 31 triệu hộ chiếu vaccine của Việt Nam đến nay, được bao nhiêu nước công nhận?

Y tế - 06/06/2022 06:09

SKĐS - Đến nay hơn 31 triệu người đã có hộ chiếu vaccine. Hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC- COVID. Hộ chiếu vaccine của Việt Nam có thể được sử dụng tại 81 quốc gia/vùng lãnh thổ.