công nhận giáo sư

Lưu ý công trình khoa học có trợ giúp của trí tuệ nhân tạo trong xét công nhận GS, PGS

Lưu ý công trình khoa học có trợ giúp của trí tuệ nhân tạo trong xét công nhận GS, PGS

Thời sự - 12/03/2023 14:54

SKĐS - Hội đồng Giáo sư Nhà nước lưu ý đối với các Hội đồng cơ sở, Hội đồng ngành, liên ngành khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm nay là vấn đề sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các công trình khoa học của ứng viên.