công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng: ngành học mới nhiều tiềm năng

Công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng: ngành học mới nhiều tiềm năng

Xã hội - 23/04/2022 09:00

Cử nhân Khoa học (Công nghệ thực phẩm & Dinh dưỡng) là ngành học mới nhất tại RMIT, phù hợp với các bạn trẻ có đam mê với thực phẩm, sức khỏe và dinh dưỡng ở người.