Cổng dịch vụ côn

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế chuẩn bị hoạt động

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế chuẩn bị hoạt động

Thời sự - 14/06/2019 13:44

SKĐS - Sáng 13/6, Văn phòng Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo Tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Việt Nam ISO 9001:2015 của Bộ Y tế năm 2019.