Công bố bộ chỉ số về giới trong truyền thông

30-10-2014 9:49 AM | Thời sự

SKĐS - Ngày 29/10, Cục báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc) đã tổ chức Hội thảo ban hành Bộ chỉ số về giới trong truyền thông.

Bộ chỉ số được chia làm hai loại có liên quan với nhau, mỗi loại giải quyết các trục chính của giới và truyền thông. Đó là các hành động tăng cường bình đẳng giới trong các tổ chức truyền thông và phản ánh giới trong nội dung truyền thông.

Bộ chỉ số về giới sẽ là cẩm nang hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí, các tổ chức truyền thông đánh giá công tác truyền thông về giới trong cơ quan của mình, với mục đích hỗ trợ bình đẳng giới và tăng quyền hạn dưới mọi hình thức cho phái nữ trong ngành truyền thông.

Dựa trên Bộ chỉ số về giới trong truyền thông do unesco ban hành vào năm 2012, nhóm kỹ thuật UNESCO và Trung tâm Bồi dưỡng Kỹ năng Nghiệp vụ Báo chí hoàn thiện, bổ sung, nhằm phù hợp với bối cảnh chính trị, văn hóa, xã hội và truyền thông của Việt Nam, các chuyên gia đã hoàn chỉnh, bối cảnh hóa bộ chỉ số này, hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp với điều kiện hoạt động truyền thông của Việt Nam. Đây sẽ là cẩm nang hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí, các tổ chức truyền thông đánh giá công tác truyền thông về giới trong cơ quan của mình, với mục đích hỗ trợ bình đẳng giới và tăng quyền hạn dưới mọi hình thức cho phái nữ trong ngành truyền thông

PV


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH