Công bố 2 thủ tục hành chính về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ

08-11-2015 20:45 | Thời sự

SKĐS - Bộ Y tế vừa công bố 2 thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/1/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

 

Bộ Y tế vừa công bố 2 thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/1/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Theo đó, tại có quyết định số 4291/QĐ-BYT do PGS.TS Phạm Lê Tuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành, với thủ tục đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, các cặp vợ chồng vô sinh hoặc phụ nữ độc thân gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đến cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật này. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải có kế hoạch điều trị cho cặp vợ chồng vô sinh hoặc phụ nữ độc thân. Trong trường hợp không thể thực hiện được kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và không thể có kế hoạch điều trị phải trả lời bằng văn bản, đồng thời nêu rõ lý do.

Đối với việc mang thai hộ, quyết định của Bộ Y tế nêu rõ: Trình tự thủ tục đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo bao gồm cặp vợ chồng vô sinh gửi hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo đến cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật này là Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ phải có kế hoạch điều trị để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ phải có kế hoạch điều trị để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ phải có kế hoạch điều trị để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ. Trường hợp không thể thực hiện được kỹ thuật này thì phải trả lời bằng văn bản, đồng thời nêu rõ lý do.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh trong quyết định này, việc mang thai hộ phải được sử dụng trứngtinh trùng của chính vợ chồng nhờ mang thai hộ, không được sử dụng trứng, hoặc tinh trùng của người mang thai hộ hoặc người khác. Thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng. Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng.

Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý. Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế thực hiện kỹ thuật.

Thái Bình

 

 


Ý kiến của bạn