cơn hen cấp tính

4 triệu người Việt mắc hen phế quản, cần làm gì để giảm đợt cấp trên bệnh nhân?

4 triệu người Việt mắc hen phế quản, cần làm gì để giảm đợt cấp trên bệnh nhân?

Y tế - 02/11/2022 16:14

SKĐS - Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc hen trung bình khoảng 3,9% dân số, tương đương khoảng 4 triệu người mắc và khoảng 3.000 – 4.000 người tử vong mỗi năm. Quản lý tốt bệnh hen là một trong những ưu tiên của Việt Nam, thể hiện qua Chiến lược quốc gia phòng chống các bệnh không lây nhiễm...